Grupa Radiowa Audytorium17, zważając na ilość nadajników, które zasięgiem technicznym obejmują powierzchnię niemalże całej Polski, jest konkurencyjnym medium na rynku ogólnopolskim. Jednak należy podkreślić, że rozgłośnie regionalne Polskiego Radia stanowią doskonałe medium w ich własnych województwach, regionach oraz miastach, w których nadają. Ich siła wynika z jakości oferowanego programu, bardzo dobrego zasięgu technicznego pokrywającego województwo, w którym dana rozgłośnia działa (16 województw) oraz przywiązania mieszkańców do Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia jako wiarygodnego medium w regionie zajmującego się ich sprawami. Bez wątpienia to bardzo silne stacje również w ujęciu regionalnym.

Dla przykładu zobrazowano regionalne rynki radiowe w trzech województwach, badając zasięg dzienny w grupie Polaków powyżej 25 roku życia. Stacje Regionalne PR są na tych obszarach zdecydowanym liderem.

 

Województwo małopolskie

Źródło: Millward Brown SMG/KRC, badania Radio Track; fala: listopad 2013 - styczeń 2014, grupa celowa: 25+, województwo (podział na 16) = małopololskie.

 

Województwo opolskie

Źródło: Millward Brown SMG/KRC, badania Radio Track; fala: listopad 2013 - styczeń 2014, grupa celowa: 25+, województwo (podział na 16) = pomorskie.

 

Województwo śląskie


Źródło: Millward Brown SMG/KRC, badania Radio Track; fala: listopad 2013 - styczeń 2014, grupa celowa: 25+, województwo (podział na 16) = śląskie.