Rynek radiowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej od początku lat 90-tych. W minionym 20-to leciu powstało bardzo wiele stacji na rynku, często przechodząc proces konsolidacji w grupy radiowe. Aktualnie w Polsce nadaje blisko 240 stacji radiowych. Ogromna konkurencja po stronie nadawców, a wszechstronny i swobodny wybór oferty programowej po stronie słuchaczy. Rynek radiowy w Polsce jest już rynkiem dosyć dojrzałym. Słuchacze mają swobodny wybór audycji o różnorodnym charakterze programowym i muzycznym.

Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia przez wiele lat działalności na rynku, będąc aktywnym i dynamicznym uczestnikiem tego rynku wykonały potężną pracę przy budowie profesjonalnego programu antenowego i gruntując swoją siłę w tradycji wiarygodnego i rzetelnego medium regionalnego.  Efekt tej pracy to pozycja lidera wśród sieci radiowych w Polsce w grupie Polaków powyżej 25. roku życia.

W zakładkach poniżej przedstawione są wykresy prezentujące aktualny obraz rynku radiowego w Polsce, z uwzględnieniem pozycji Audytorium17 w odniesieniu do najważniejszych wskaźników słuchalności w ujęciu ogólnopolskim, oraz na kilku przykładowych rynkach regionalnych.

  1. Rynek ogólnopolski.
  2. Rynek regionalny.