Źródło: Millward Brown SMG/KRC, badania Radio Track; fala: listopad 2013 - styczeń 2014, grupa, grupa celowa: 25+

 

Grupa Radiowa Audytorium17 zajmuje czwartą pozycję na rynku ogólnopolskim w grupie Polaków powyżej 25 roku życia.

 

Źródło: Millward Brown SMG/KRC, badania Radio Track; fala: listopad 2013 - styczeń 2014, grupa celowa: 25+

 

Audytorium17 zajmuje trzecią pozycję.

 

Źródło: Millward Brown SMG/KRC, badania Radio Track; fala: listopad 2013 - styczeń 2014, grupa celowa: 25+

 

Udział w czasie słuchania zapewnia Audytorium17 piątą pozycję na rynku radiowym.