Audytorium17 sp. z o.o.
Plac Konstytucji 5, lok 8.
00-657 Warszawa

tel.: + 48 (22) 114 01 33
tel.: + 48 (22) 114 01 34
mail: sekretariat@audytorium17.pl

 


Wyświetl większą mapę

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII, Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000045603; NIP: 851-27-48-970; Kapitał zakładowy: 561 000 PLN