Audytorium17 świadczy swoim klientom wszechstronny konsulting z zakresu rynku radiowego w Polsce. Posiadamy kompetencje, wiedzę, doświadczenie i narzędzia pozwalające na gruntowną i profesjonalną analizę rynku radiowego w dowolnym zakresie terytorialnym:

  1. Rynki lokalne (miasta, dawne województwa, nowe województwa).
  2. Rynki ponadregionalne.
  3. Obszar całej Polski.

Analizujemy słuchalność całego rynku radiowego w Polsce (ok. 240 stacji radiowych) w zakresie wszystkich badanych wskaźników słuchalności (znajomość stacji, udział w rynku słuchalności, zasięg tygodniowy, zasięg dzienny, zasięg kwadransowy, miejsce słuchania radia, demografia słuchaczy, struktura słuchaczy poszczególnych rozgłośni, etc.). Opieramy się o dane z badań słuchalności radia – Radio Track - które są powszechnie przyjętym standardem w Polsce. Badanie to realizuje instytut z wieloletnią tradycją badań rynku i opinii: Millward Brown SMG/KRC.